Skip navigation

VIGTIGT: LAV LÆKAGE TEST FØR BRUG AF GRILLEN

KONTROL AF TÆTHED

ADVARSEL: Under tæthedskontrollen må der ikke være antændingskilder i nærheden. Dette gælder også rygning. Kontroller aldrig tætheden med en brændende tændstik eller en åben flamme, og foretag altid kontrollen udendørs

 1. Gasreguleringsknappen skal stå på off
 2. Luk op for gastilførslen på regulatoren, og påfør med en pensel en sæbeopløsning af 50 % flydende sæbe og 50 % vand på alle gasførende dele (forbindelsen på gasflasken/gastrykregulatoren/gasslangen/ gasindgangen/forbindelsen på ventilen). Du kan også bruge en spray til lækagesøgning.
 3. Hvis der dannes bobler i sæbeopløsningen, er det tegn på utætheder. VIGTIGT: Grillen må først bruges, når alle utætheder er udbedret. Luk for gastilførslen på gasflasken.
 4. Utæthederne udbedres ved at stramme forbindelserne, såfremt dette er muligt, eller udskifte de defekte komponenter.
 5. Gentag trin 1 og 2.
 6. Kontakt din forhandler, hvis utæthederne fortsat består.

BEMÆRK: Udfør en KONTROL AF TÆTHED, hver gang gasflasken er blevet tilsluttet eller udskiftet, og når grillsæsonen starter.

 

IMPORTANT: LEAK CHECK BEFORE USE

CHECKING FOR LEAKS

WARNING: No sources of ignition are permitted to be in the vicinity during the leak test. This also includes smoking. Never check for leaks with a burning match or a naked flame, and always do this task outdoors.

 1. The gas regulating knob must be in the off position
 2. Open the gas supply at the bottle and brush a soap solution comprising 50 % liquid soap and 50 % water onto all parts that carry gas (connection at the gas bottle / gas pressure regulator / gas hose / gas inlet / connection on the valve). You can also use a leak spray.
 3. Bubbles forming in the soap solution indicate there are leaks. IMPORTANT: Do not use the barbecue before all leaks have been eliminated.Close the gas supply at the gas bottle.
 4. Eliminate the leaks by retightening the connections if possible, or else renew the defective parts.
 5. Repeat steps 1 and 2.
 6. Contact your specialist gas equipment retailer if the leaks cannot be eliminated.

NOTE: Carry out the CHECK FOR LEAKS each time after the the gas bottle is connected or changed, and also at the start of the barbecue season.

Choose your country or region

Belgium
French Dutch
France
French
Switzerland
German French Italian
Netherlands
Dutch
Moldova
Romanian
Germany
German
Sweden
Swedish
Italy
Italian
Denmark
Danish
Slovakia
Czech
Czech Republic
Czech
Cyprus
Greek
Bulgaria
Bulgarian
International
English
Austria
German
Greece
Greek
Romanian
Romanian
United Kingdom
English